Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Mērķis - izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, sagatavot datorsistēmu tehniķi, kurš uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

Ieguvumi un rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1.     Izvērtēt datortehnikas, vienkāršu lokālo datortīklu, operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras atbilstībudatorlietotāju vajadzībām.

2.     Uzstādīt, konfigurēt, pārvietot un noņemt datortehniku.

3.     Veikt datortehnikas un vienkāršu lokālo datortīklu apkopi un uzlabošanu, diagnosticēšanu, kļūmju novēršanu un vienkāršus remontdarbus.

4.     Uzstādīt, konfigurēt un atjaunināt operētājsistēmas un lietojumprogrammatūru, diagnosticēt un novērst kļūmes operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras darbībā.

5.     Izvēlēties un lietot piemērotus materiālus, atbilstošus mehāniskos un elektriskos instrumentus, mērinstrumentus, tehnoloģiskos risinājumus, programmnodrošinājumu un normatīvajos aktos un ražotāju specifikācijās noteiktās prasības.

6.     Organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību, datu aizsardzību un iznīcināšanu no neizmantojamiem vai bojātiem datu nesējiem.

7.     Lasīt, izprast darba uzdevumu izpildei nepieciešamos tehniskos rasējumus un shēmas, korekti interpretēt tehnisko dokumentāciju, veidot skices un darba zīmējumus, ievērot standartizētās prasības.

8.     Noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, izveidot pasūtījuma tehnisko specifikāciju, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

9.     Secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar datortehnikas, programmatūras un vienkāršu lokālo datortīklu darbības pamatprincipiem, izstrādāto projekta risinājumu, pamatot, saskaņot un veikt nepieciešamās korekcijas.

10. Secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar ļaundabīgo programmatūru, tās veidiem un izpausmēm, datorsistēmu un lokālo datortīklu fizisko aizsardzību, datu aizsardzību un informācijas glabāšanu.

11. Veidot prezentācijas.

12. Regulāri un patstāvīgi sekot un iepazīties ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares jaunākajām tehnoloģijām, iekārtām, darba instrumentiem un materiāliem, izmantot tehnisko dokumentāciju, tīmekli, datu bāzes un citus tehniskās informācijas avotus, izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

13. Sagatavot racionālus priekšlikumus datortehnikas un lokālo datortīklu attīstības plānošanai.

14. Komunicēt un sadarboties ar kolēģiem, datorlietotājiem un saistīto profesiju speciālistiem, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli.

15. Izmantot biroja tehniku un sazināties ar datorlietotājiem mutvārdos, lietišķajā sarakstē, pa telefonu un elektroniski, noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus.Kursa programma:

• Sabiedrības un cilvēka drošība
• Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
• EIKT pamatprocesi un darbu veidi
• EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
• Algoritmizācijas un programmēšanas pamati
• Serveru izvēle un uzstādīšana
• EIKT drošības politikas veidošana
• Datortehnikas komplektēšana un montāža
• Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
• Biroja tehnikas apkope un remonts
• Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana
• Perifērijas iekārtu apkope un remonts
• Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
• EIKT produktu izstrāde

Līdzīgas programmas

Microsoft Excel
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Microsoft Excel
Datorzīnibas
29.03.2021
TUVĀKO KURSU DATUMI:
29.03.2021
Ir atlikušas 10 vietas из 10
Kursa programma
Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem
Ugunsdrošība
14.04.2021
TUVĀKO KURSU DATUMI:
14.04.2021
Ir atlikušas 15 vietas из 15
Kursa programma
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Vācu valoda
17.05.2021
TUVĀKO KURSU DATUMI:
17.05.2021
Ir atlikušas 15 vietas из 15
Kursa programma
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
Angļu valoda
30.06.2020
TUVĀKO KURSU DATUMI:
30.06.2020
Ir atlikušas 15 vietas из 15
Kursa programma
Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
Vācu valoda
26.04.2021
TUVĀKO KURSU DATUMI:
26.04.2021
Ir atlikušas 15 vietas из 15
Kursa programma
NVA
Projektu vadība
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Projektu vadība
Vadība
30.06.2020
TUVĀKO KURSU DATUMI:
30.06.2020
Ir atlikušas 15 vietas из 15
Kursa programma
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
Angļu valoda
30.06.2020
TUVĀKO KURSU DATUMI:
30.06.2020
Ir atlikušas 15 vietas из 15
Kursa programma
Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana
Datortehnika
12.08.2021
TUVĀKO KURSU DATUMI:
12.08.2021
Ir atlikušas 10 vietas из 10
Kursa programma
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma
Darba aizsardzība
07.06.2021
TUVĀKO KURSU DATUMI:
07.06.2021
Ir atlikušas 15 vietas из 15
Kursa programma
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Angļu valoda
30.06.2020
TUVĀKO KURSU DATUMI:
30.06.2020
Ir atlikušas 15 vietas из 15
Kursa programma

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.