Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Kam tas ir piemērots?

  • Tiem, kam patīk darbs ar dokumentiem un kuri vēlas iegūt visaptverošas zināšanas un praktiskās iemaņas lietveža profesionālai darbībai.

Ko dara lietvedis?

Lietvedis nodrošina dokumentu apriti organizācijā, izmantojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādā ar lietu nomenklatūru, sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, kārto un nosūta dokumentus, sagatavo dokumentu atvasinājumus, nodrošina dokumentu arhivēšanu un pārzina uzņēmuma struktūru.

Ko tu iemācīsies?

  • Mācīties likumus, noteikumus un dokumentus, kas reglamentē dokumentu pārvaldību organizācijā.
  • Sastādīt, sakārtot un noformēt dokumentus saskaņā ar tiesību aktiem un organizācijas procedūrām.
  • Ievērot un kontrolēt dokumentu iesniegšanas termiņus.
  • Noteikt un uzturēt lietu nomenklatūru, veidlapas un arhīva lietas.
  • Izmantot datubāzes, datorprogrammas un biroja aprīkojumu.

Mācību kvalitātes novērtēšana

Kursa beigās dalībnieki tiek pārbaudīti, lai novērtētu apgūtās zināšanas un prasmes. Testa sekmīgu nokārtošanu apliecina sertifikāta izsniegšana, kas dokumentē speciālista kvalifikāciju.

Kursa programma:


Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.