Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Mērķis - izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēs nodrošināt dokumentu apriti organizācijā, pielietojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādāt ar lietu nomenklatūru, sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumentu atvasinājumus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu, pārzināt uzņēmuma struktūru.

Ieguvumi un rezultāti -

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. izstrādāt organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus.

2. patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.

3. nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši organizācijas noteiktajai kārtībai.

4. Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

5. izstrādāt organizācijas lietu nomenklatūru.

6. veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas lietu nomenklatūrai.

7. sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.

8. izstrādāt arhīva izziņas.

9. protokolēt sanāksmes un lietišķās tikšanās.

10. ievērot personas datu aizsardzības normatīvos aktus.

11. izmantot datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku.

12. ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus.

13. pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.

14. strādāt patstāvīgi un komandā.

15. uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu.

16. pārvaldīt valsts valodu.

17. sazināties vienā svešvalodā.

18. pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

19. izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu prasības.


Kursa programma:

Tēmas:
Organizācijas darbības pamatprocesi
Biroja darba organizēšana
Dokumentēšana
Dokumentu informācijas aprite
Dokumentu un arhīva pārvaldība
Korporatīvā komunikācija
Personāla dokumentu izstrāde un aprite
Lietišķā informātika
Lietišķā angļu valoda
Lietveža kvalifikācijas prakse
Kvalifikācijas eksāmens
Sabiedrības un cilvēka drošība
Personas datu aizsardzība
Iniciatīva un uzņēmējdarbība
Sociālās un pilsoniskās prasmesLīdzīgas programmas

Datorzinības (ar priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Datorzinības (ar priekšzināšanām)
Datorzinības
VIAA
Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
NVA
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
Latviešu valoda
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Angļu valoda
Bērni
Skola pirmsskolas vecuma bērniem
Skola pirmsskolas vecuma bērniem
Skola pirmsskolas vecuma bērniem
Minimālas higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Minimālas higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
Higiēnas prasības
NVA
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda
Autokrāvēja vadītajs
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Autokrāvēja vadītajs
Pašgājēmašīnu vadīšana
Bērni
IT Skola bērniem
Neformālās pilnveides izglītības programma:
IT Skola bērniem
IT Skola

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.