Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Mērķis - izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēs nodrošināt dokumentu apriti organizācijā, pielietojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādāt ar lietu nomenklatūru, sagatavot, noformēt, reģistrēt, izvērtēt, aprakstīt, saglabāt dokumentus, kā arī nodrošināt to pieejamību un izmantošanu, izstrādāt un noformēt dokumentu atvasinājumus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu, pārzināt uzņēmuma struktūru.

 

Ieguvumi un rezultāt

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. izstrādāt organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus.

2. patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.

3. nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši organizācijas noteiktajai kārtībai.

4. Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

5. sagatavot un atbilstoši likumdošanas prasībām noformēt dokumentus glabāšanai organizācijas arhīvā.Kursa programma:

Tēmu saraksts:
  • Dokumentu pārvaldības ABC, īss ekskurss uzņēmumiem lietvedībā
  • Papīra un elektronisko dokumentu izstrāde un aprite
  • Pārvaldes dokumentu izstrāde un noformēšana
  • Dokumentu un informācijas aprites kārtība uzņēmumā
  • Elektronisko dokumentu aprite
  • Uzņēmuma arhīvs, tā nozīme un saglabāšana
  • Personāla dokumentu izstrāde un aprite uzņēmumā


Līdzīgas programmas

Valsts valoda - augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Valsts valoda - augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)
Valsts valoda
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda
Iebūvēto lietojumprogrammu speciālists
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Iebūvēto lietojumprogrammu speciālists
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Agile projektu vadība ar Scrum 12.09
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Agile projektu vadība ar Scrum
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
12.09.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
12.09.2023
Kursa programma
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (Šuvējs)
Tālākizglītības programmas:
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (Šuvējs)
Šūto izstrādājumu tehnoloģija
Stropēšanas un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Stropēšanas un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi
Pašgājēmašīnu vadīšana
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Vācu valoda
NVA Strādājošiem
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) BEZDARBA RISKAM PAKĻAUTĀM PERSONĀM
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) BEZDARBA RISKAM PAKĻAUTĀM PERSONĀM
Angļu valoda

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.