Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)

Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)

Mērķi:

  • Nostiprināt esošās zināšanas angļu valodā un paplašināt tās; 
  • Pilnveidot klausīšanas, runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
  • Attīstīt informācijas iegūšanas un izvērtēšanas prasmes;
  • Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā; 
  • Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši valodas normām;
  • Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu;
  • Sagatavot skolēnus valsts centralizētajam eksāmenam angļu valodā;
  • Paplašināt iespējas iestāšanai augstskolā vai koledžā (Latvijā vai ārzemēs)


Ieguvumi un rezultāti:

  • Skolēns tiek sagatavots 9. klases centralizētam eksāmenam angļu valodā, jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā


Kursa programma:

Programmā iekļautas tēmas, kas atbilst skolas un starptautisko eksāmenu prasībām. 

Apmācību procesā skolēni iegūst un pilnveido nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai efektīvi nokārtotu eksāmenu formātam atbilstošus uzdevumus.


Līdzīgas programmas

NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Autokāra vadīšana
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Autokāra vadīšana
Pašgājēmašīnu vadīšana
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi
Meža apsaimniekošana
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)
Datorprasmes grāmatvedībā
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Agile projektu vadība ar Scrum 12.09
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Agile projektu vadība ar Scrum
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
12.09.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
12.09.2023
Kursa programma
Sociālā aprūpe (aprūpētājs)
Tālākizglītības programmas:
Sociālā aprūpe
Aprūpētājs
Personāla vadība
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Personāla vadība
Uzņēmējdarbiba
Elektroietaišu tehniskā pārbaude
Specializētie komerckursi:
Elektroietaišu tehniskā pārbaude
Enerģētika

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.