Atbildīgais par spiedieniekārtām un to kompleksiem

Atbildīgais par spiedieniekārtām un to kompleksiem

Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:

Pilnveidot nozares atbildīgo speciālistu kvalifikāciju par spiedieniekārtu un to kompleksu tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, (LR likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (27.10.1998); LR MK noteikumi Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām" (17.11.2009); LR MK noteikumi Nr. 348 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība" (07.06.2016)).

Neformālās programmas uzdevumi:

1. Pārzināt spiedieniekārtu un to kompleksu uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;

2. Orientēties spiedieniekārtu un to kompleksu tehniskajā dokumentācijā;

3. Nodrošināt spiedieniekārtu un to kompleksu tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju;

4. Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar spiedieniekārtu un to kompleksiem;

5. Pareizi rīkoties spiedieniekārtu un to kompleksu darbības traucējumu gadījumā.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Programmas klausītāji kārto pārbaudījumu mācību programmas noslēgumā. Saņemot sekmīgu vērtējumu, izglītojamais saņem atbildīgā speciālista apliecību/ apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Mērķa auditorija: Personāls, kas veic darbus ar spiedieniekārtām: ekspluatācija, pārbaude un apkope.

Kursa programma:

Tēmas:
1. LR likumdošana par bīstamajām iekārtām
2. Vispārīgie noteikumi un tehniskās prasības spiedieniekārtu remontam un ekspluatācija
3. Spiedieniekārtu tehniskā dokumentācija, tehnisko normatīvu prasības, kas nodrošina to drošu ekspluatāciju
4. Instruktāžu veidi, to veicēji
5. Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums
6. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos
7. Noslēguma pārbaudījums

Līdzīgas programmas

Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice
Informācijas tehnoloģijas
AutoCAD
Neformālās pilnveides izglītības programma:
AutoCAD
Datorzīnibas būvniecībā
Bērni
Vasaras IT nometne 1.maiņa
Vasaras IT nometne 1.maiņa
Nometne
26.06.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
26.06.2023
17.07.2023
Kursa programma
Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai
Uzņēmējdarbiba
NVA Strādājošiem
Programmēšanas pamati JAVASCRIPT un HTML valodā BEZDARBA RISKAM PAKĻAUTĀM PERSONĀM
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Programmēšanas pamati JAVASCRIPT un HTML valodā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
18.05.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
18.05.2023
Kursa programma
VIAA
Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
09.06.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
09.06.2023
Kursa programma
AutoCad metālapstrādē
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
AutoCad metālapstrādē
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Ēku būvtehniķis
Tālākizglītības programmas:
Ēku būvtehniķis
Būvniecība

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.