BIM (būves informācijas modelēšanas) procesi

BIM (būves informācijas modelēšanas) procesi

BIM

(būves informācijas modelēšanas) procesi.
Jauna pieeja ēku un infrastruktūras plānošanas, būvniecības, apsaimniekošanas un uzturēšanas projektu īstenošanā.

Mērķis - nodrošināt izglītojamos ar zināšanām par Būves Informācijas Modelēšanas tehnoloģiju, tās procesiem, standartiem un rīkiem (turpmāk tekstā – BIM), izpratni par tās nepieciešamību un ieguvumiem, ieviešot BIM darba procesā. Sekmēt izglītojamā ieinteresētību un spējas veiksmīgi apgūt jaunu pieeju būvniecības projektu īstenošanai, izmantojot Būves informācijas modelēšanu. Veicināt izpratni par BIM pielietojumu un potenciālo attīstību nozarē.


Ieguvumi un rezultāti:

1. Spēja pamatot BIM nepieciešamību būvniecības projektu attīstībā. Zināšanas par nacionālo un starptautisko BIM standartu un vadlīniju pieejamības avotiem. BIM terminoloģijas izpratne.
2. Spēja raksturot VNĪA BIM prasības, paskaidrot, kas ir BIM nodevumi, izstrādāt Pirmskontrakta un Pēckontarkta BIM, Uzdevumu informācijas piegādes plānu (UIPP). Zināšanas par BIM projektu prasību aspektiem un izpildes kritērijiem, izpildes plāniem. Izpratne par VNĪA BIM prasībām, BIM projektu pasūtītāju prasībām, nepieciešamo dokumentu izstrādi.
3. Spēja strādāt ar Vienoto datu vidi (VDV), tās funkciju, rīku un iespēju. Izpratne par VDV lietošanas ieguvumiem BIM projektu īstenošanā, koordinēšanā un uzraudzībā.
4. Izpratne par BIM koordinēšanas būtību, BIM koordinatora pienākumiem, BIM koordinēšanas programmām, prasmes veikt BIM modeļu kvalitātes pārbaudes, strādāt ar informāciju un sagatavot atskaites. Zināšanas par atšķirībām starp LOD līmeņiem.
5. Izpratne par BIM izmantošanas priekšrocībām darbam būvlaukumā; par nepieciešamas informācijas iegūšanu no būvlaukuma kvalitatīvu BIM projektu nodrošināšanai. Izpratne par būvlaukumā iegūto datu nozīmi – lāzerskenēšana, punktu mākonis, fotogrametrija. Izpratne par kvalitatīvu izejas datu nepieciešamību kvalitatīva BIM projekta izstrādei. Izpratne par punktu mākoni, RECAP, POINT LAYOUT programmatūru.
6. Spēja izveidot reālus sava projekta gaitas un termiņu plānus un sabalansētu resursu plānu. Ticami noteikt sava projekta izmaksas. Zināšanas par projektu resursu un izmaksu noteikšanas pamata principiem. Izpratne par projektu attīstības un izmaksu veidošanās loģiku.
7. Spēja nomainīt projekta plāna datus; atjaunināt projekta plānu; vadīt projekta izmaksas; sniegt projekta datu vizuālu pārskatu; atkārtoti izmantot projekta plāna informāciju.
8. Spēja noņemt pamata apjomus no 3D BIM modeļiem, sagatavot un eksportēt tehniskās specifikācijas no 3D modeļiem. Zināšanas par BIM programmatūru pamata funkcijas apjomu noņemšanai no 3D modeļiem. Izpratne par tāmēšanas procesu un tā nozīmi projektu īstenošanā.

Kursa programma:

• BIM ievads
• BIM prasības un izpildes plāns
• Vienotā datu vide
• BIM koordinēšana
• BIM būvlaukumā
• MS Project 1. līmenis
• MS Project 2. līmenis
• Tāmēšanas pamati, apjomu noņemšana no BIM modeļiem (tāmētājiem)
• Noslēguma pārbaudījums

Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.