Biznesa projektu un komandas vadība

Mērķis - izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas biznesa projektu un komandas organizēšanā, vadībā, stratēģijas plānošanā un projekta kvalitātes vadībā.

Ieguvumi un rezultāti -

1. Pārzināt un pielietot biznesa projektu vadīšanas procesu norisi (loģisko plānošanu, tehnisko plānošanu, uzraudzības un virzīšanas metodes, finanšu plānošanu un uzskaiti).

2. Pārzināt biznesa projekta uzsākšanas priekšdarbu organizēšanu.

3. Definēt biznesa projekta mērķi un aprakstu.

4. Plānot biznesa projekta uzdevumus.

5. Pārzināt biznesa projekta resursu plānošanu un pārvaldīšanu.

6. Izprast un vadīt biznesa projekta riskus.

7. Sagatavot biznesa projektu vadībai nepieciešamo dokumentāciju (komunikācijas plānu, budžetu, risku izvērtējumu).

8. Izmantot biznesa projektu vadībai nepieciešamās informācijas sistēmas.

9. Novērtēt un izanalizēt biznesa projekta vidi veidojošos faktorus.

10. Pārzināt dažādus menedžmenta veidus: valsts, inovāciju, finanšu, personāla.

11. Vadīt biznesa projekta personāla darbību un komunikāciju.

12. Pārzināt lēmumu pieņemšanas procesus.

13. Modelēt biznesa projekta izstrādes un perspektīvas.

14. Noformēt un prezentēt biznesa projektus.

15. Pilnveidot sociālo kompetenci, komunikācijas un prezentēšanas prasmes.

Kursa programma:

Tēmas:
Biznesa projekta izstrāde un vadība.
Biznesa projekta vadītāja pilnvaras, atbildība, vara.
Biznesa projekta komandas vadība.
Biznesa projekta dokumentācijas izstrāde un pārvaldīšana.
Biznesa projekta īstenošanas uzraudzība un novērtējums.
Biznesa projekta noslēgums.
Digitālie biznesa projektu vadības rīki.
Lietišķā komunikācija un prezentācijas prasmes.

Līdzīgas programmas

Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
Uzņēmējdarbiba
Elektromontāžas darbi
Specializētie komerckursi:
Elektromontāžas darbi
Enerģētika
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
WEB dizaina (UI/UX) pamati
Neformālās pilnveides izglītības programma:
WEB dizaina (UI/UX) pamati
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)
Valsts valoda
Valsts valoda - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Valsts valoda - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)
Valsts valoda
Rasēšanas pamati
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Rasēšanas pamati
Būvnieciba
Bērni
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei
Bērni
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 5.-6.klasei
Latviešu valoda 5.-6.klasei
Zināšanu pilnveidošana

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.