Datorgrāmatvedība HORIZON

Mērķis - sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas darbam grāmatvedības datorprogrammā grāmatvedība HORIZON. Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatos, kā arī savas kompetences ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus datorprogrammā grāmatvedība HORIZON atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā.


Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sintētiskajos grāmatvedības datorprogrammā grāmatvedība HORIZON.

2. Zināšanas par finanšu pārskata sastādīšanu datorprogrammā grāmatvedība HORIZON.

3. Prasmes un iemaņas reģistrēt, apstrādāt un noformēt gada pārskatiem nepieciešamo informāciju datorprogrammā grāmatvedība HORIZON.

4. Prasmes veikt datorprogrammā grāmatvedība HORIZON korekcijas pārskata periodā uzkrātajai informācijai.

5. Prasmes un iemaņas sakārtot datorprogrammā grāmatvedība HORIZON nepieciešamo dokumentāciju katras atsevišķas uzskaites objektu grupā.

6. Prasmes datorprogrammā grāmatvedība HORIZON grāmatojumu veikšanā.

7. Prasmes datorprogrammā grāmatvedība HORIZON izvēlēties un atlasīt nepieciešamo informāciju.

8. Prasmes un iemaņas datorprogrammā grāmatvedība HORIZON sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.


Kursa programma:

• Datorprogrammas HORIZON konfigurācija
• Informācijas bāzes sagatavošana
• Reģistru sākotnēja aizpildīšana
• Informācijas apkopojums par programmas grāmatvedība HORIZON pamatfunkcijam un formam
• Preču un materiālo vērtību uzskaite
• Norēķini ar debitoriem un kreditoriem
• Darba algas uzskaite
• Naudas operāciju uzskaite. Kases operāciju uzskaite
• Naudas operāciju uzskaite. Bankas operāciju uzskaite
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite
• Norēķini ar norēķina personām.
• Norēķini ar budžetu
• Perioda nobeigšana
• Reglamenta pārskati

Līdzīgas programmas

Ugunsdrošības prasības būvniecībā
Semināri:
Ugunsdrošība
Būvniecība
12.10.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
12.10.2023
Kursa programma
Bērni
Vācu valodas pamati 1.-4. klase
Valsts valoda - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Valsts valoda - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)
Valsts valoda
Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite
Uzņēmējdarbiba
Lietojumprogrammu testētājs
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Lietojumprogrammu testētājs
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Elektroietaišu ekspluatācija
Specializētie komerckursi:
Elektroietaišu ekspluatācija
Enerģētika
Personas datu aizsardzība un IT drosība
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Personas datu aizsardzība un IT drosība
Datu drošība
Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai
Uzņēmējdarbiba

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.