Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Izglītības programma tiks īstenota ES fondu līdzfinansētajā projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros.

Mērķis - izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, sagatavot datorsistēmu tehniķi, kurš uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

Ieguvumi un rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1.     Izvērtēt datortehnikas, vienkāršu lokālo datortīklu, operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras atbilstībudatorlietotāju vajadzībām.

2.     Uzstādīt, konfigurēt, pārvietot un noņemt datortehniku.

3.     Veikt datortehnikas un vienkāršu lokālo datortīklu apkopi un uzlabošanu, diagnosticēšanu, kļūmju novēršanu un vienkāršus remontdarbus.

4.     Uzstādīt, konfigurēt un atjaunināt operētājsistēmas un lietojumprogrammatūru, diagnosticēt un novērst kļūmes operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras darbībā.

5.     Izvēlēties un lietot piemērotus materiālus, atbilstošus mehāniskos un elektriskos instrumentus, mērinstrumentus, tehnoloģiskos risinājumus, programmnodrošinājumu un normatīvajos aktos un ražotāju specifikācijās noteiktās prasības.

6.     Organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību, datu aizsardzību un iznīcināšanu no neizmantojamiem vai bojātiem datu nesējiem.

7.     Lasīt, izprast darba uzdevumu izpildei nepieciešamos tehniskos rasējumus un shēmas, korekti interpretēt tehnisko dokumentāciju, veidot skices un darba zīmējumus, ievērot standartizētās prasības.

8.     Noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, izveidot pasūtījuma tehnisko specifikāciju, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

9.     Secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar datortehnikas, programmatūras un vienkāršu lokālo datortīklu darbības pamatprincipiem, izstrādāto projekta risinājumu, pamatot, saskaņot un veikt nepieciešamās korekcijas.

10. Secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar ļaundabīgo programmatūru, tās veidiem un izpausmēm, datorsistēmu un lokālo datortīklu fizisko aizsardzību, datu aizsardzību un informācijas glabāšanu.

11. Veidot prezentācijas.

12. Regulāri un patstāvīgi sekot un iepazīties ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares jaunākajām tehnoloģijām, iekārtām, darba instrumentiem un materiāliem, izmantot tehnisko dokumentāciju, tīmekli, datu bāzes un citus tehniskās informācijas avotus, izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

13. Sagatavot racionālus priekšlikumus datortehnikas un lokālo datortīklu attīstības plānošanai.

14. Komunicēt un sadarboties ar kolēģiem, datorlietotājiem un saistīto profesiju speciālistiem, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli.

15. Izmantot biroja tehniku un sazināties ar datorlietotājiem mutvārdos, lietišķajā sarakstē, pa telefonu un elektroniski, noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus.

esf.jpeg

Kursa programma:

• Sabiedrības un cilvēka drošība
• Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
• EIKT pamatprocesi un darbu veidi
• EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
• Algoritmizācijas un programmēšanas pamati
• Serveru izvēle un uzstādīšana
• EIKT drošības politikas veidošana
• Datortehnikas komplektēšana un montāža
• Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
• Biroja tehnikas apkope un remonts
• Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana
• Perifērijas iekārtu apkope un remonts
• Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
• EIKT produktu izstrāde

Līdzīgas programmas

NVA
Projektu vadība
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Projektu vadība
Vadība
VIAA
Enerģētika un elektrotehnika (Elektromontieris)
Tālākizglītības programmas:
Enerģētika un elektrotehnika (Elektromontieris)
Enerģētika
VIAA
Datorprogramma AutoCad
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Datorprogramma AutoCad
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Bērni
IT Nometne bērniem
IT Nometne bērniem
Nometne
02.06.2022
TUVĀKO KURSU DATUMI:
02.06.2022
27.06.2022
Kursa programma
Google Adwords kampaņu organizēšana
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Google Adwords kampaņu organizēšana
Informācijas tehnoloģijas
Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice
Informācijas tehnoloģijas
Stropēšanas un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Stropēšanas un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi
Pašgājēmašīnu vadīšana
16.05.2022
TUVĀKO KURSU DATUMI:
16.05.2022
Kursa programma
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
Latviešu valoda
VIAA
Loģistikas darbinieks (3. prof.kval.līm)
Tālākizglītības programmas:
Loģistikas darbinieks (3. prof.kval.līm)
Loģistika

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.