Elektromontāžas darbi

Mērķis:

Iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas elektromontiera profesijai. Iemācīties veikt atslēdznieka pamatdarbus, elektromontāžas darbus un veikt elektroietaišu apkalpošanu un to remonta darbus.Ieguvumi un rezultāti:

izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaņas: lasīt un izprast principiālās un montāžas elektriskās, tehniskās shēmas, skices un tehniskos projektus; pārbaudīt un novērtēt elektroiekārtas atbilstību montāžas dokumentācijai un tehniskā projekta mērķim; digitāli un manuāli skicēt, rasēt, veikt korekcijas elektriskajās un montāžas shēmās; izvēlēties un lietot atbilstošus instrumentus, iekārtas un palīgierīces elektromontāžas darbu veikšanai; veikt elektromontāžas darbus (guldīt un apdarināt kabeļus, marķēt dzīslas un kabeļus, montēt paneļus, spaiļu skapjus, elektrosadales un to vadojumus, montēt zibensaizsardzības sistēmas, montēt zemējuma kontūrus, montēt dzīvojamo, ražošanas un sabiedrisko ēku elektroinstalāciju) atbilstoši dokumentācijai.

Kursa programma:

Tēmas:

  • Elektrotehnika un elektronikas pamati,
  • Elektromontiera darba tehnoloģija,
  • Materiālmācība, Rasēšana,
  • Sabiedrības un cilvēka drošība,
  • Lietišķā informātika,
  • Elektromontāžas darbi.
  • Iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprina kvalifikācijas praksē uzņēmumos.


Līdzīgas programmas

NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Atbalsts personām ar zemām lasīt un rakstīt prasmēm
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Vācu valoda
Bērni
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
DEVOPS- programmatūras izstrādes metode
Neformālās pilnveides izglītības programma:
DEVOPS- programmatūras izstrādes metode
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Agile projektu vadība ar Scrum
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Agile projektu vadība ar Scrum
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
11.09.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
11.09.2023
Kursa programma
Bērni
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Tālākizglītības programmas:
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Programmēšana (kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”)
Tālākizglītības programmas:
Programmēšana (kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
15.11.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
15.11.2023
Kursa programma
Personas datu aizsardzība un IT drosība
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Personas datu aizsardzība un IT drosība
Datu drošība
Ēku būvtehniķis
Tālākizglītības programmas:
Ēku būvtehniķis
Būvniecība
26.10.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
26.10.2023
Kursa programma

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.