Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana

Mērķis - pilnveidot zināšanas un praktiskas iemaņas grāmatvedībā. Izglītības procesa rezultātā izglītojamais pilnveido zināšanas un praktiskās iemaņas par nodokļiem un nodevām, vadības grāmatvedību, finanšu analīzi, inovācijām profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā.    

Ieguvumi un rezultāti -

1. apgūt zināšanas par vadības grāmatvedības būtību un virzieniem, metodēm;
2. apgūt prasmi veikt pašizmaksas un tās daļu aprēķināšanu;
3. apgūt zināšanas par finanšu analīzes metodēm un paņēmieniem, finanšu stāvokļa novērtēšanu;
4. apgūt prasmi interpretēt finanšu koeficientus un noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli;   
6. apgūt prasmi veikt nodokļu un nodevu aprēķinus uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanai;
7. apgūt zināšanas par darījumiem interneta vidē;
8. apgūt zināšanas par inovatīviem IT risinājumiem profesionālajā darbībā.

Kursa programma:

Tēmas:
Vadības grāmatvedība
Finanšu analīze
Finanšu analīzē pielietojamās metodes
Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēma
Nodokļu administrēšana
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Mikrouzņēmumu nodoklis.
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodokli
Nekustamā īpašuma, dabas resursu nodoklis
Izložu un azartspēļu nodoklis
Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
Pārējie netiešie nodokļi
Darījumi interneta vidē to veidi un atšķirības
Darījumiem interneta vidē nepieciešamie dokumenti grāmatvedībā, to reģistrēšana
Darījumi interneta vidē to uzskaite
Inovatīvie IT risinājumi profesionālajā darbībā


Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.