Komerczinības (mazumtirdzniecības komercdarbinieks)


Mērķis - izglītības procesā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš spēj patstāvīgi strādāt tirdzniecības uzņēmumos, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli.

Ieguvumi un rezultāti - apmācības rezultātā izglītojamais spēs veikt komercdarbinieka, tirgziņa, tirdzniecības konsultanta, darba organizatora un citus pienākumus mazumtirdzniecības uzņēmumā. Labi pārzināt  tirdzniecības tehnoloģisko procesu, pircēju apkalpošanas psiholoģiju. Veikt neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās darbības analīzi; pieņemt lēmumus, kas balstās uz zināšanām par tirgus ekonomikas likumsakarībām, LR likumdošanas prasību izpildi un radošu attieksmi pret profesionālu uzdevumu veikšanu.

Kursa programma:

Mazumtirdzniecības uzņēmuma vadība
Komercdarbības pamati
Prečzinības pamati
Tirgzinības un reklāma
Pārdošanas psiholoģija
Pārtikas sanitārija un higiēnas pamatprasības
Kases operāciju un preču kustības darba organizācija tirdzniecības uzņēmumā
Grāmatvedības pamati un 1C:Gramatvedība
Lietišķā informātika
Tirdzniecības uzskaites iekārtas
Lietišķā angļu valoda
Sabiedrības un cilvēka drošība
Dokumentu pārvaldība
Lietišķā saskarsme
Kvalifikācijas prakse
Noslēguma eksāmens

Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.