Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei

Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei

Mērķi:

 • Nostiprināt esošās zināšanas latviešu valodā un paplašināt tās.
 • Pilnveidot klausīšanas, runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
 • Attīstīt informācijas iegūšanas un izvērtēšanas prasmes.
 • Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā;
 • Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām.
 • Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu.
 • Sagatavot skolēnus valsts centralizētam eksāmenam latviešu valodā.
 • Paplašināt skolēna iespējas turpināt mācības augstskolā.

Ieguvumi un rezultāti:

 • Skolēns jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks, gatavs CE kārtošanai;
 • Papildinātas un nostiprinātas zināšanas latviešu valodā
 • Iegūta lielāka pārliecība par savām spējām
 • Paplašinās iespējas iestāties augstskolā vai koledžā


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.


Kursa programma:

Programmā iekļautas tēmas, kas atbilst skolas un starptautisko eksāmenu prasībām. Apmācību procesā skolēni iegūst un pilnveido nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai efektīvi izpildītu eksāmenu formātam atbilstošus uzdevumus.

 • Gramatikas atkārtošana;
 • Domrakstu rakstīšanas trenēšana;
 • Tekstu uztveršanas prasmes;
 • Ātrlasīšanas prasmes;
 • Dzirdes uztvere – eksāmena audio daļas trenēšana;
 • Mutiskā daļa – runātprasmes attīstīšana;
 • Vārdu krājuma palašināšana;
 • Psiholoģiskā sagatavošana eksāmenam.

 • Līdzīgas programmas

  Elektromontāžas darbi
  Specializētie komerckursi:
  Elektromontāžas darbi
  Enerģētika
  NVA Strādājošiem
  Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) BEZDARBA RISKAM PAKĻAUTĀM PERSONĀM
  Elektrokāra vadīšana
  Neformālās pilnveides izglītības programma:
  Elektrokāra vadīšana
  Pašgājēmašīnu vadīšana
  Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana
  Specializētie komerckursi:
  Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana
  Enerģētika
  Tāmēšanas pamati
  Profesionālās pilnveides izglītības programma:
  Tāmēšanas pamati
  Būvniecība
  14.10.2023
  TUVĀKO KURSU DATUMI:
  14.10.2023
  Kursa programma
  Bērni
  Matemātika 11.-12. klasei
  Matemātika 11.-12. klasei
  Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
  Iebūvēto lietojumprogrammu izstrādātājs
  Profesionālās pilnveides izglītības programma:
  Iebūvēto lietojumprogrammu izstrādātājs
  Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
  Loģistikas darbinieks (3. prof.kval.līm)
  Tālākizglītības programmas:
  Loģistikas darbinieks (3. prof.kval.līm)
  Loģistika
  Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontiera prakse
  Specializētie komerckursi:
  Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontiera prakse
  Enerģētika

  Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.