Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki

Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Plakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png
(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!

Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:

Izglītības procesā apgūt zināšanas un attīstīt digitālās prasmes un kompetences veidojot pārskatāmas, uzmanību piesaistošas un efektīvas prezentācijas satura un noformējuma ziņā, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos aspektus, un apgūt prasmes prezentāciju novadīšanā konkrētai mērķauditorijai, apgūt praktiskās iemaņas dažādu prezentāciju izveides tiešsaistes rīku jēgpilnai izmantošanai, apskatot katra tiešsaistes rīka būtību un iespējas. Spēt izmantot specializētos profesionālos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus, paaugstinot  savu konkurētspēju darba vidē.

Neformālās programmas uzdevumi:

 1. Apgūt prasmi vizuāli papildināt uzstāšanos mērķauditorijas priekša.
 2. Apgūt prasmi sagatavot prezentācijas zinātniski pētnieciskā vai kursa darba aizstāvēšanai.
 3. Apgūt prasmi uzskatāmāk un skaidrāk pasniegt kādu ideju plašākai auditorijai.
 4. Apgūt prasmi sagatavot informatīvus vai reklāmas materiālus, kā arī interaktīvus mācību līdzekļus.
 5. Izveidot un attīstīt prasmi veidot un lietot prezentācijas, veicot darbības ar slaidiem un slaidu objektiem.
 6. Izveidot un attīstīt prasmi lietot interneta resursus, meklēt un atrast vajadzīgo informāciju, izmantot e-pasta pakalpojumus.
 7. Izveidot priekšstatu par drošu interneta lietošanu, datu aizsardzības nepieciešamību un metodēm.
 8. Spēt izmantot tiešsaistes prezentāciju izveides rīkus.

Kursa programma:

Tēmas:
 1. Lietotnes un rīki prezentāciju veidošanai;
 2. Prezentācijas veidošanas secība;
 3. Prezentāciju veidi;
 4. Digitālo platformu daudzveidība prezentāciju izveidei;
 5. Tekstuālās informācijas kārtošana;
 6. Prezentācijas vizuālās daļas režija;
 7. Diagrammas veidošana slaidā;
 8. Tabula slaidā;
 9. Izvades sagatavošana;
 10. Prezentāciju dizaina principi un praktiskie ieteikumi;

Līdzīgas programmas

Stropēšanas un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Stropēšanas un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi
Pašgājēmašīnu vadīšana
Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontiera prakse
Specializētie komerckursi:
Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontiera prakse
Enerģētika
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Tālākizglītības programmas:
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Uzņēmējdarbiba
05.10.2023
TUVĀKO KURSU DATUMI:
05.10.2023
Kursa programma
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Valsts valoda - vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Valsts valoda - vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)
Valsts valoda
Bērni
Minecraft 5. klasei
Būvdarbi (Bruģētājs)
Tālākizglītības programmas:
Būvdarbi (Bruģētājs)
Būvniecība
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.