Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite

Mērķis - sniegt zināšanas par pārvaldes un personāla dokumentu izstrādi un noformēšanu atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un praktiskas iemaņas pārvaldes un personāla dokumentu izstrādē un apritē, nodrošinot dokumentu uzskati, izpildes kontroli un informācijas aizsardzību. 
  
Ieguvumi un rezultāti -

1. apgūt prasmi patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt pārvaldes un personāla dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2. apgūt prasmi īstenot pārvaldes un personāla dokumentu apriti;
3. apgūt prasmi protokolēt sapulču un sanāksmju gaitu;
4. apgūt prasmi sagatavot un apliecināt dokumentu oriģinālu atvasinājumus un dokumentu dublikātus;   
5. apgūt prasmi saglabāt un kārtot ar personālu saistīto informāciju dokumentos un datu bāzēs;
6. apgūt prasmi pieņemt iesniegumus un sagatavot atbildes uz iesniegumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7. izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti;
8. apgūt prasmi nodrošināt personas datu apstrādes aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības savas kompetences ietvaros.

Kursa programma:

Tēmas:
Dokumentēšanas būtība.
Pārvaldes dokumentu izstrāde.
Dokumentu aprite
Dienesta atzīmes
Protokola veidi, to noformēšana un uzskaite.
Iesniegumu un atbildes uz iesniegumiem noformēšana.
Dokumenta oriģināla atvasinājuma noformēšana.
Personāla darba tiesisko attiecību dokumentu izstrāde un aprite.
Citu personāla dokumentu izstrāde un aprite.
Personas datu aizsardzība.

Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.