Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite

Mērķis - sniegt zināšanas par pārvaldes un personāla dokumentu izstrādi un noformēšanu atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un praktiskas iemaņas pārvaldes un personāla dokumentu izstrādē un apritē, nodrošinot dokumentu uzskati, izpildes kontroli un informācijas aizsardzību. 
  
Ieguvumi un rezultāti -

1. apgūt prasmi patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt pārvaldes un personāla dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2. apgūt prasmi īstenot pārvaldes un personāla dokumentu apriti;
3. apgūt prasmi protokolēt sapulču un sanāksmju gaitu;
4. apgūt prasmi sagatavot un apliecināt dokumentu oriģinālu atvasinājumus un dokumentu dublikātus;   
5. apgūt prasmi saglabāt un kārtot ar personālu saistīto informāciju dokumentos un datu bāzēs;
6. apgūt prasmi pieņemt iesniegumus un sagatavot atbildes uz iesniegumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7. izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti;
8. apgūt prasmi nodrošināt personas datu apstrādes aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības savas kompetences ietvaros.

Kursa programma:

Tēmas:
Dokumentēšanas būtība.
Pārvaldes dokumentu izstrāde.
Dokumentu aprite
Dienesta atzīmes
Protokola veidi, to noformēšana un uzskaite.
Iesniegumu un atbildes uz iesniegumiem noformēšana.
Dokumenta oriģināla atvasinājuma noformēšana.
Personāla darba tiesisko attiecību dokumentu izstrāde un aprite.
Citu personāla dokumentu izstrāde un aprite.
Personas datu aizsardzība.

Līdzīgas programmas

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
Angļu valoda
VIAA
BIM būvniecībā
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
BIM būvniecībā
Būvniecība
NVA
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Vācu valoda
Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati
Būvniecība
NVA
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Datorzinības
NVA
Grāmatvedības uzskaites pamati
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Grāmatvedības uzskaites pamati
Uzņēmējdarbiba
VIAA
Loģistikas darbinieks (3. prof.kval.līm)
Tālākizglītības programmas:
Loģistikas darbinieks (3. prof.kval.līm)
Loģistika
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma
Darba aizsardzība
18.01.2022
TUVĀKO KURSU DATUMI:
18.01.2022
Kursa programma
Bērni
Skola pirmsskolas vecuma bērniem
Skola pirmsskolas vecuma bērniem
Skola pirmsskolas vecuma bērniem

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.