Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

Kam tas ir piemērots?

- Atbildīgiem par ugunsdrošību: speciālistiem, kas nodrošina dažādu objektu drošību.

Ko tu iemācīsies?

- Ugunsdrošības vadību objektā: drošības pasākumu īstenošanas organizēšana un kontrole.

- Darbu ar dokumentāciju: ar ugunsdrošību saistīto noteikumu, standartu un instrukciju izpēte un piemērošana.

- Izstrādāt rīcību plānu ugunsgrēka gadījumā: skaidra un efektīva rīcību plāna ugunsgrēka gadījumā izveide.

- Ugunsdrošības instrukciju izveidi: drošības instrukciju darbiniekiem izstrāde un sistematizēšana.

- Uzskaites kārtošanu un uzraudzību: ugunsdrošības pasākumu uzskaites organizēšana un iekšējās ugunsdrošības uzraudzības īstenošana.

Pamatojoties uz noslēguma pārbaudes rezultātiem, izglītojamais saņem Apliecību par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu.

 


Kursa programma:

Ugunsdrošība

 • Normatīvie akti un piemērojamie standarti

 • Atbildība par ugunsdrošību objektā

 • Ugunsdrošības noteikumi

 • Ugunsdrošības instrukcija un instruktāža

 • Cilvēku evakuācija

 • Inženiertīklu ugunsdrošības prasības

 • Ugunsbīstamie darbi

 • Ugunsdrošības prasības būvobjektā

 • Ugunsdrošības pārbaudes

 • Civilā aizsardzība

 • Atbildība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā


Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas un ugunsdzēsības līdzekļi

 • Ugunsdzēsības līdzekļi

 • Iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde


Ugunsgrēku dzēšana

      

 • Ugunsgrēks un tā attīstība

 • Ugunsgrēku klasifikācija

 • Ugunsgrēku likvidācijas pamatprincipi

 • Ugunsgrēku dzēšanas organizācija

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursi

 • Praktiska ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsdzēsības ūdensvada krāna pielietošana


Praktiskās mācības

Noslēguma pārbaudījums


Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.