Mērķis - izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas personāla plānošanā, atlasē un vadībā, kā arī personāla lietvedībā un darba tiesībās.

Ieguvumi un rezultāti -    
 1. Izprast vadīšanas būtību, to objektīvu nepieciešamību;
 2. Sniegt priekšstatu par vadīšanas darba dalīšanas funkcijām organizācijas sistēmā;
 3. Iepazīties ar vadības teorijām un to pielietojumu mūsdienu vadīšanas procesā;
 4. Izprast vadītāja lomu vadīšanas procesā, viņa ietekmi uz personālu un organizācijas iekšējo un ārējo vidi;
 5. Izskatīt vadīšanas principus, metodes, sniegt vadīšanas metožu alternatīvu raksturojumu;
 6. Izstrādāt plānu, pielietojot stratēģisko un operatīvo plānošanu stratēģijas izvēlē;
 7. Izprast pārmaiņu nepieciešamību organizācijā, izstrādāt priekšlikumus pārmaiņu veikšanai konkrētajā organizācijā.
 8. Pārzināt un pielietot piemērotākās personāla atlases metodes, darba
  interviju formas, pārzināt attiecīgos digitālos rīkus.
 9. Pārzināt un noteikt nodarbināto mācību vajadzības, veidot mācību sistēmu
  un ieviest to.
 10. Spēja strādāt ar digitāliem personāla vadības un personāla lietvedības
  pārvaldības rīkiem.
 11. Pārzināt dažādus menedžmenta veidus: valsts, inovāciju, finanšu, personāla.
  Vadīt personāla darbību un komunikāciju.
 12. Pārzināt lēmumu pieņemšanas procesus.
  Pilnveidot sociālo kompetenci, komunikācijas un prezentēšanas prasmes.

Kursa programma:

Tēmas:
Vadības process un būtība.
Organizācijas jēdziens un vispārējs raksturojums.
Personāls un tā nozīme organizācijā.
Personāla vadības būtība un process organizācijā.
Darbs ar personālu.
Izdevumi personālam.
Lietišķā karjera.
Komunikācija personāla vadības procesā.
Publiska informācijas sniegšana.

Līdzīgas programmas

Aprūpes darba pamati
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Aprūpes darba pamati
Sociālā aprūpe
Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
Krievu valoda
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Angļu valoda
Krūmgrieža, motorzāģa operators
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Krūmgrieža, motorzāģa operators
Meža apsaimniekošana
NVA
Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
Vācu valoda
NVA
Grāmatvedības uzskaites pamati
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Grāmatvedības uzskaites pamati
Uzņēmējdarbiba
VIAA
Mazā biznesa organizēšana
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Mazā biznesa organizēšana
Uzņēmējdarbiba
VIAA
Digitālais mārketings
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Digitālais mārketings
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati
Būvniecība
NVA
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
Latviešu valoda

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.