Tāmēšanas pamati

Mērķis - nodrošinot profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, sagatavot izglītojamo veikt darbu izmaksu tāmes aprēķinus un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus, pamatojoties uz būvprojektu un tam pievienoto būvdarbu apjomu sarakstu un būvprojekta specifikāciju.

Ieguvumi un rezultāti – prasme pārzināt būvizmaksu noteikšanas kārtību. Prast analizēt konkrētas tāmes, atrast kļūdas un nepilnības; prot lasīt un saprast būvprojektus un tehniskos rasējumus; prasme pārzināt ēku būvniecībā veicamo būvdarbu veidus, tehnoloģiju; Pārzināt darba laika normēšanas principus, darbaspēka patēriņu un darbaspēka kvalifikāciju un Saprast būvprojektā paredzēto būvdarbu (zemes, betonēšanas, būvkonstrukciju montāžas, mūrnieku, namdaru, jumiķu un apdares darbu) īstenošanai nepieciešamo būvmateriālu un būvizstrādājumu daudzumu

Kursa programma:

Temas:
1. Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
2. Tehnisko zīmējumu un skiču lasīšana
3. Lietišķa informātika
4. Būvprojekta ekonomiska daļa
5. Vispārīgie jautājumi
6. Tāmes:
7. Veidi, sastāvs, sastādīšana
8. Tiešas izmaksas
9. Pieskaitāmas izmaksas.


Līdzīgas programmas

Personas datu aizsardzība un IT drosība
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Personas datu aizsardzība un IT drosība
Datu drošība
Autokrāvēja vadītajs
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Autokrāvēja vadītajs
Pašgājēmašīnu vadīšana
Šūto un dekoratīvo izstrādajumu ražošanas tehnoloģija
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Šūto un dekoratīvo izstrādajumu ražošanas tehnoloģija
Šūto izstrādajumu tehnoloģijas
Bērni
Vācu valodas pamati 1.-4. klase
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
WEB dizaina (UI/UX) pamati
Neformālās pilnveides izglītības programma:
WEB dizaina (UI/UX) pamati
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Bērni
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Angļu valoda
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.