Tāmēšanas pamati

Mērķis - nodrošinot profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, sagatavot izglītojamo veikt darbu izmaksu tāmes aprēķinus un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus, pamatojoties uz būvprojektu un tam pievienoto būvdarbu apjomu sarakstu un būvprojekta specifikāciju.


Ieguvumi un rezultāti

Prasme pārzināt būvizmaksu noteikšanas kārtību. Prasmes: analizēt konkrētas tāmes, atrast kļūdas un nepilnības; lasīt un saprast būvprojektus un tehniskos rasējumus; pārzināt ēku būvniecībā veicamo būvdarbu veidus, tehnoloģiju; Spējas pārzināt darba laika normēšanas principus, darbaspēka patēriņu un darbaspēka kvalifikāciju un saprast būvprojektā paredzēto būvdarbu (zemes, betonēšanas, būvkonstrukciju montāžas, mūrnieku, namdaru, jumiķu un apdares darbu) īstenošanai nepieciešamo būvmateriālu un būvizstrādājumu daudzumu

Kursa programma:

1. Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
2. Tehnisko zīmējumu un skiču lasīšana
3. Lietišķa informātika
4. Būvprojekta ekonomiska daļa
5. Vispārīgie jautājumi
6. Tāmes:
7. Veidi, sastāvs, sastādīšana
8. Tiešas izmaksas
9. Pieskaitāmas izmaksas.


Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.