Vācu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klase

Vācu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klase

Mērķi:

  • Nostiprināt esošās zināšanas vācu valodā un paplašināt tās; 
  • Pilnveidot klausīšanas, runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes; 
  • Attīstīt informācijas iegūšanas un izvērtēšanas prasmes; 
  • Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā; 
  • Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši valodas normām; 
  • Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu; 
  • Sagatavot skolēnus valsts centralizētajam eksāmenam vācu valodā; 
  • Paplašināt skolēna iespējas iestāšanai augstskolas programmās Latvijā vai ārzemēs.


Ieguvumi un rezultāti:

  • Skolēns tiek sagatavots B1/B2 eksāmenam vācu valodā;
  • Pārliecinoši lieto vācu sarunvalodu un prot gramatiski pareizi izteikt savas domas rakstiski.


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā

Kursa programma:

Programmā iekļautas tēmas, kas atbilst skolas un starptautisko eksāmenu prasībām.

Apmācību procesā skolēni iegūst un pilnveido nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai efektīvi nokārtotu eksāmenu formātam atbilstošus uzdevumus.

Līdzīgas programmas

Elektroietaišu tehniskā pārbaude
Specializētie komerckursi:
Elektroietaišu tehniskā pārbaude
Enerģētika
Bērni
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Elektrokāra vadīšana
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Elektrokāra vadīšana
Pašgājēmašīnu vadīšana
Bērni
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite
Uzņēmējdarbiba
NVA Strādājošiem NVA Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās
Neformālās pilnveides izglītības programma:
Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās
Pašgājēmašīnu vadīšana
Tūrisma produktu izstrāde
Profesionālās pilnveides izglītības programma:
Tūrisma produktu izstrāde
Tūrisms
Profesija vienas dienas laikā!
Kvalifikācija "Datorsistēmu tehniķis"
Tālākizglītības programmas:
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.