Valsts valoda - vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

Valsts valoda - vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ir apguvis latviešu valodas prasmes, atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim.

Rezultāts:


Sekmīgi apgūstot šo kursu, klausītāji iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim:

- vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēs sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām.

Kursa programma:

Tēmas:

1. Es sabiedrībā.
2. Es vakar un šodien.
3. Atpūta dabā.
4. Mūsu mīluļi.
5. Veselība un sabiedrība.
6. Profesionālā karjera.
7. Ir tāda zeme Latvija.
8. Latvijas valsts simboli un vēstures lappuses.
9. Mani vienaudži Latvijā.

Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.