Valsts valoda Ukrainas civiliedzīvotājiem - pakāpe A1

Valsts valoda Ukrainas civiliedzīvotājiem - pakāpe A1


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Valsts valodas saturu atbild Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs plus”.
 #ValodaLVUKR2024

Programmas mērķis:


Izglītības procesa rezultātā, izglītojamajam, kuram latviešu valoda ir svešvaloda, attīstīt klausīšanās, lasīšanas, mutvārdu un rakstveida valodas prasmes savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai vienkāršās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā, uzturēt vēlmi apzināti kopt valodu.

Mērķa grupa:

Pieaugušie, t.sk. arī nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji ar iegūto vidējo izglītību bez latviešu valodas priekšzināšanām (iesācēji).

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:
  • Apgūt mutvārdu izrunas īpatnības, alfabētu;
  • Sniegt zināšanas par vārdu krājumu, kas nepieciešams vienkāršas sarunas uzturēšanai par apgūstamajiem tematiem;
  • Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu lasīšanā;
  • Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu sastādīšanā.
  • Veidot pamatprasmes vārdu rakstīšanā;

Rezultāti:

Sekmīgi apgūstot šo kursu, izglītojamie iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim:

  • pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) –iesācējiem. Šajā līmenī tiek sākta jaunas valodas apguve. Tiek apgūtas vienkāršas valodas formas, valodas apgūvējs spēj jautāt un atbildēt uz elementāriem jautājumiem par sevi, dzīvesvietu, pazīstamiem cilvēkiem un viņam pašam piederošām lietām, spēj veidot vienkāršus izteikumus saistībā ar labi zināmiem tematiem un saziņas jomām, lieto ļoti vienkāršus valodas līdzekļus, ierobežotu, nodarbībās apgūtu, konkrētām situācijām atbilstošu frāžu krājumu

Mācību ilgums: 120st.
Mācību sākums: 11.06.2024
Mācību forma: attālināti
Mācību norises laiks: Otr., Ceturt. no plkst. 17.30-21.10

Pieteikšanas linkshttps://ej.uz/SIF_A1_24

Kursa programma:

Tēmas:

Iepazīšanās.
Es esmu. Alfabēts.
Skaitļi.
Pulkstenis.
Nedēļa.
Mēneši .
Šodien, vakar, rīt.
Krāsas.
Ģimene.
Es darbā. Profesija.
Valstis un valodas.
Darbojamies.
Veikalā.
Darbības.
Augļi un pārtikas produkti.
Gadalaiki un laiks (laikapstākļi).
Māja, manas mājas.
Virtuvē.
Pilsētā.
Dabā.

Līdzīgas programmas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu, pēc tam reklamētu mūsu pakalpojumus un apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.