Projekta “Psihoemocionālo mācību pasākumu organizēšana” (projekts Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu) noslēgums

Projekta “Psihoemocionālo mācību pasākumu organizēšana” (projekts Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu) noslēgums

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.