Projekts "Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrēto sociālās aprūpes tīklu"

Projekts "Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrēto sociālās aprūpes tīklu"

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.