Seminārs “Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam. Aktualitātes Būvinženieru Savienībā”

Seminārs “Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam. Aktualitātes Būvinženieru Savienībā”

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.