VIAA 8.kārtas ietvaros veiksmīgi saņēma kvalifikāciju 72 izglītojamie!

VIAA 8.kārtas ietvaros veiksmīgi saņēma kvalifikāciju 72 izglītojamie!
2023. gada 2. septembrī VIAA projekta SAM 8.4.1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8.kārtas ietvaros Mazumtirdzniecības komercdarbinieks  kvalifikāciju saņēma 17 izglītojamie.

Kopā 8.kārtas ietvaros veiksmīgi saņēma kvalifikāciju 72 izglītojamie!
Novēlām, lai iegūtās prasmes ir pamats turpmākajai izaugsmei!

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.