Apgūsti profesiju vienas dienas laikā

Apgūsti profesiju vienas dienas laikā
Ja tev ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras gūtas darbā vai personiskajā pieredzē, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda, nāc un iegūsti profesiju 1 dienas laikā!

Vairāk nekā 1300 nodarbināto vecumā no 25 gadiem  saņēmuši kompensāciju 90 – 100% apmērā par eksāmena kārtošanu un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā projektā Mācības pieaugušajiem. Visvairāk šī iespēja izmantota tādās nozarēs kā veselība un sociālā aprūpe, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, kā arī reglamentētajās profesijās. Saņemt kvalifikācijas eksāmena izmaksu kompensāciju var vēl līdz 2023. gada beigām.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.