Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Šogad 25. februārī noslēdzās viena no 7. kārtas profesionālās tālākizglītības programmām būvniecībā, kurā mūsu Jēkabpils filiāles studenti veiksmīgi nokārtoja eksāmenu un ieguva trešo profesionālo kvalifikācijas līmeņa diplomu – Ēku Būvtehniķis. Programmas apjoms iekļāva sevī 960 stundas, īstenošanas periods ilga no 30.03.2022 - 25.02.2023.This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.