ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


Apsveicam mūsu izglītojamās, kuras veiksmīgi pabeidza izglītības programmu "Mazā biznesa organizēšana". Tā tik turpināt!

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.