ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus" veiksmīgi turpina Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu.
7.kārtas ietvaros profesionālo tālākizglītības programmu "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi", kvalifikācija "Lietvedis" veiksmīgi apguva un saņēma diplomus 10 cilvēki. 

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.