ESF projekts Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

ESF projekts Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus" veiksmīgi turpina Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu.
2022.gada 28.decembrī, 7.kārtas ietvaros, profesionālo pilnveides izglītības programmu "BIM arhitektūrā",  veiksmīgi apguva un saņēma apliecības 23 cilvēki.
2023.gada 26.janvārī, 7.kārtas ietvaros, profesionālo pilnveides izglītības programmu "BIM būvniecībā",  veiksmīgi apguva un saņēma apliecības 21 cilvēks.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.