NEIERŪSĒ! NEATLIEC!

NEIERŪSĒ! NEATLIEC!
Tā ir lieliska iespēja profesionālai pilnveidei un jaunu prasmju apgūšanai. Mācību maksu 90-95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% vai 10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē

Mācību centrs Plus 7. kārtā piedāvā vairāk nekā 40 programmas un moduļus dažādas nozares: būvniecībā, datorzinības un informācijas tehnoloģijas nozarē, uzņēmējdarbībā un grāmatvedībā, metālapstrādē, enerģētikā, transporta un loģistikas nozarē.
Pilns programmu saraksts un pieteikšana kursi.mcplus.lv

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.