NVA ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001


(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

2023. gada 11. maijā Eiropas Sociālā fonda un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros “Mācību centrs plus” izglītojamie veiksmīgi apguva profesionālās tālākizglītības programmu “Komerczinības” (960 ak.st.) ar profesionālo kvalifikāciju “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” un nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu.

Apsveicam visus un novēlam panākumus nākotnē!!!


foto mājas lapai MK.jpeg

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.