Par projekta “Profesionālās orientācijas centrs Daugavpilī” atbalstu.

Par projekta “Profesionālās orientācijas centrs Daugavpilī” atbalstu.
norwayGrants.png

Par projekta “Profesionālās orientācijas centrs Daugavpilī” atbalstu.


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gadam programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” ietvaros SIA “Konsultāciju aģentūra JKL” veiksmīgi īstenoja projektu “Profesionālās orientācijas centrs Daugavpilī” (projekta Nr. 2.14.8.-1/P/K3/05). Projekta realizēšanai piešķirtais līdzfinansējums palīdzēja centram iegādāties moderno aprīkojumu – skārienjūtīgu, interaktīvu displeju un 12 portatīvus datorus profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai. Pasākumu programma iekļauj: profesionālās orientācijas konsultācijas un profesionālas orientācijas grupu nodarbības.
Profesionālā orientācija nesen ir kļuvusi par vienu no nepieciešamajiem instrumentiem veiksmīgas profesionālās dzīves nodrošināšanai, jo viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko sev uzdod skolēns, students vai pat pieaudzis cilvēks, kas vēlas mainīt nodarbošanos, ir – kā izvēlēties profesiju, kas būs atbilstoša un interesanta tieši tev.
Profesionālās orientācijas centrs plāno nodrošināt plaša spektra pakalpojumus profesionālajai orientācijai, kuras ietvaros ne tikai tiks veikts individuālais darbs un darbs grupās, bet arī sarunas ar vietējiem uzņēmumiem un viņu vajadzību izpēte, kā arī atbalsts klientiem darba vai studiju meklējumos.

Mūsu adrese ir 18 novembra 37 a, Daugavpils
Informāciju var saņemt pa telefonu 20033067

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.