Pasākums projekta "Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrēto sociālās aprūpes tīklu" ietvaros

Pasākums projekta "Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrēto sociālās aprūpes tīklu" ietvaros
"Dzejas dienas 2022" Daugavpilī nepalika bez mūsu uzmanības!
Rudens diena – brīnišķīgs laiks pavadīt nodarbības pilsētas bibliotēkā, iepazīties ar grāmatu kolekciju un baudīt mākslas izstādes, kuras piedāvātas apmeklētāju apskatei!

Nodarbības notiek projekta “Psihoemocionālo mācību pasākumu organizēšana” ietvaros (projekts Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai – Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu).

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.