Profesija vienas dienas laikā!

Profesija vienas dienas laikā!

Ja Tev ir darba pieredze un esi ieguvis praktiskas prasmes darba vidē, tad vari novērtēt savas prasmes pie mums!

Piesakies maksas eksāmenam un iegūsti kvalifikācijas apliecību!

Kārtība, kādā novērtē pretendenta profesionālās prasmes Mācību centrā plus:

  • pretendents iesniedz Mācību centrā plus iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai (iesnieguma paraugs- https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/1089/download).
  • Mācību centrs plus nodrošina pretendentam 2 konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un citiem ar eksāmenu saistītiem jautājumiem;
  • Pretendents sedz Kvalifikācijas eksāmena izmaksas, kārtojot 12 cilvēku grupā, eksāmena izmaksas sākot no 43 EUR (sākuma summa atkarīga no Kvalifikācijas).
  • Mācību centrs plus organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, nodrošinot pretendentam iespēju kārtot eksāmenu tuvākajā laikā, kurš tiek organizēts Centrā.
  • pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, Mācību centrs plus izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

Pēc eksāmena nokārtošanas iespējams saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100% apmērā no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem gan nodarbinātām personām gan bezdarbniekiem.

Centra darbinieki konsultēs par kompensācijas ieguves procesu.

TUVĀKIE EKSĀMENI:

1. Programmēšanas tehniķis: 08.04.2023

2. Aprūpētājs: 29.04.2023

3. Datorsistēmu tehniķis: 10.05.2023

4. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks: 11.05.2023

Papildus informācija: 22135555, info@mcplus.lv


This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.