Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus" veiksmīgi pabeidza Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas īstenošanu.

Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus" veiksmīgi pabeidza Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas īstenošanu.
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus" veiksmīgi pabeidza Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas īstenošanu.

9.kārtas ietvaros profesionālas pilnveides programmas veiksmīgi apguva un saņēma apliecības 103 cilvēki.
Apsveicam visus un novēlām, lai iegūtās prasmes ir pamats turpmākajai izaugsmei!

neieruse-1.png

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.