Seminārs “Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam. Aktualitātes Būvinženieru Savienībā”

Seminārs “Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam. Aktualitātes Būvinženieru Savienībā”
2022.gada 7.oktobrī SIA “Mācību centrs plus” centrā notika seminārs “Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam. Aktualitātes Būvinženieru Savienībā”, kuru vadīja Rīgas Tehniskās Universitātes docente, LBS priekšsēdētāja 1.vietniece Helēna Endriksone. Semināra ietvaros tika runāts par tādām tēmām kā projekta vadības teorētiskie aspekti, metodiskā pieeja projekta vadīšanai (projekta organizācija, projektā notiekošie procesi, projekta uzraudzība), kompetenta projekta vadītāja nepieciešamās prasmes (darbs pie pasūtītāja, darbs pie projektētāja, darbs pie būvuzņēmēja), projekta vadība būvprocesā, atziņas, novērojumi būvprojeku vadības procesā. Seminārā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki no 20 uzņēmumiem.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.