SIA “Mācību centrs plus” īsteno ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

SIA “Mācību centrs plus” īsteno ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Mācību centrs “MC plus” veiksmīgi īsteno apmācību procesu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Šobrīd tiek īstenotas apmācības attālinātās mācību kārtas ietvaros un 5. kārtas ietvaros mācības pagaidām notiek arī attālināti.

Veiksmīgi tiek īstenotas attālinātas apmācības grupām pēc dažādām mācību programmām:
 • Lauksaimniecības pamati,
 • Tāmešanas pamati,
 • Ražošanas loģistika,
 • Grāmatvedības uzskaites pamati,
 • Personu datu aizsardzība un IT drošība,
 • Projektu vadība,
 • Mazā biznesa organizēšana,
 • AutoCad programma.

Kā arī programmas ar kvalifikācijām:
 • Būvtehniķis,
 • Elektromontieris,
 • Loģistikas darbinieks
 • Šuvējs.


mp_statisks_662x276.jpg

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.