Sociālās aprūpes iestādes „MIERA NAMS” (Subate, Augšdaugavas novadā) un Invalīdu sporta biedrības "Solis plus" (Daugavpils) darbinieki 01.08.23 un 02.08.23 ieguva kvalifikācijas apliecības profesijā APRŪPĒTĀJS!

Sociālās aprūpes iestādes „MIERA NAMS” (Subate, Augšdaugavas novadā) un Invalīdu sporta biedrības "Solis plus" (Daugavpils) darbinieki 01.08.23 un 02.08.23 ieguva kvalifikācijas apliecības profesijā APRŪPĒTĀJS!

APRŪPĒTĀJS ir speciālists, kurš veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt.


Sociālās aprūpes iestādes „MIERA NAMS” (Subate, Augšdaugavas novadā) un Invalīdu sporta biedrības "Solis plus" (Daugavpils) darbinieki, kuri ikdienā palīdz cilvēkiem, kuri paši sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm, kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi 01.08.23 un 02.08.23 ieguva kvalifikācijas apliecības profesijā APRŪPĒTĀJS!


Šo iestāžu darbinieku prasmes tika novērtētas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču novērtēšanas rezultātā (profesijas vienas dienas laikā), un veiksmīgi nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu rezultātā: 19.06.23- 12 cilvēki un 21.06.23- 35 cilvēki.


Apsveicam ar veiksmīgi nokārtotiem eksāmeniem un iegūto kvalifikāciju, lai turpmākais Aprūpētāja darbs, kurš ir tik svarīgs ikdienā, nes gandarījumu un atbalstu līdzcilvēkiem!


photo_5953812489420520031_y.jpg

photo_5953812489420520029_y (1).jpg

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.