VIAA projekts SAM 8.4.1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8.kārta

VIAA projekts SAM 8.4.1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8.kārta


2023. gada 13. maijā VIAA projekta SAM 8.4.1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8.kārtas ietvaros Aprūpētāja kvalifikāciju saņēma 31 izglītojamais no Krāslavas, Jēkabpils un Daugavpils "Mācību centrs plus" filiālēm!

Apsveicam visus ar programmas apguvi un kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu!

Soc.aprup. 3.gr.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.