VIAA projekts SAM 8.4.1. "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

VIAA projekts SAM 8.4.1. "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"
29.04.2023 Mācību centrā plus 24 topošie Aprūpētāji kārtoja kvalifikācijas eksāmenu!
VIAA projekta SAM 8.4.1. "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros Aprūpētāja kvalifikāciju 640 stundu garumā apguva strādājošās personas, kuras vēlējās pilnveidot savas prasmes vai pārkvalificēties!
Apsveicam ar veiksmīgi nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu un iegūto Aprūpētāja kvalifikāciju visus 24 pretendentus!
Novēlam, lai iegūtās prasmes ir pamats turpmākajai izaugsmei!

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.