Zaļā sociālā ekonomika

Zaļā sociālā ekonomika
26 maijā, Šauliajā Mācību centrs plus piedalījās 36. konferencē “Zaļā sociālā ekonomika — inkluzīvas Eiropas elements — pieredzes apmaiņa, tīklu veidošana un politika».
Mums bija interesanta pieredzes apmaiņa, kā arī ieguvām daudz sev noderīgas informācijas, ko plānojam iekļaut savās darbplūsmās.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.