Valsts valoda - Ukrainas civiliedzīvotājiem - pamata līmeņa 1. pakāpe (A2) #ValodaLVUKR2023

Valsts valoda - Ukrainas civiliedzīvotājiem - pamata līmeņa 1. pakāpe (A2) #ValodaLVUKR2023Pieteikšānas links: https://ej.uz/ValodaLVUKR2023_A2

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, izglītojamajam, kuram latviešu valoda ir svešvaloda, sniegt zināšanas un iespējas apgūt latviešu valodas pamatprasmes, kas nepieciešamas ikdienas saziņā un citās dzīves jomās.

Rezultāti:

Sekmīgi apgūstot šo kursu, izglītojamie iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim:
- pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) – persona spēs vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus.

Mērķa grupa:

Pieaugušie, t.sk. arī nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji ar iegūtu vidējo izglītību, kuriem latviešu valoda ir kā svešvaloda.

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:
-          Apgūt mutvārdu izrunas īpatnības, alfabētu;
-          Sniegt zināšanas par vārdu krājumu, kas nepieciešams vienkāršas sarunas uzturēšanai par apgūstamajiem tematiem;
-          Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu lasīšanā;
-          Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu sastādīšanā.
-          Veidot pamatprasmes vārdu rakstīšanā;


Mācību ilgums: 120st.
Mācību sākums: 11.09.2023
Mācību forma: attālināti (ZOOM)
Mācību norises laiks: Pirm., Trešt., Piekt. no plkst. 17.30-20.25


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Valsts valodas saturu atbild Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs plus”.

#ValodaLVUKR2023    Course program:

Tēmas:

Iepazīšanās.
Es esmu. Alfabēts.
Skaitļi.
Pulkstenis.
Nedēļa.
Mēneši .
Šodien, vakar, rīt.
Krāsas.
Ģimene.
Es darbā. Profesija.
Valstis un valodas.
Darbojamies.
Veikalā.
Darbības.
Augļi un pārtikas produkti.
Gadalaiki un laiks (laikapstākļi).
Māja, manas mājas.
Virtuvē.
Pilsētā.
Dabā.

Similar programs

Kids
Latviešu valoda 1.-4.klasei
Latviešu valoda 1.-4.klasei
Zināšanu pilnveidošana
AutoCAD
Non-formal education program:
AutoCAD
Computer science construction
NVA NVA
Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365 (datorzinības BEZ priekšzināšanām)
Non-formal education program:
Datorprasmes darbā ar microsoft office 365 (Datorzinības BEZ priekšzināšanām)
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Basics of drawing
Non-formal education program:
Basics of drawing
Construction
Motorized saw and brush cutter operator
Non-formal education program:
Motorized saw and brush cutter operator
Forest management
Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)
Non-formal education program:
Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)
Valsts valoda
NVA NVA
WEB dizaina (UI/UX) pamati
Non-formal education program:
WEB dizaina (UI/UX) pamati
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
Professional development education program:
Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
Uzņēmējdarbiba
Valsts valoda - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)
Non-formal education program:
Valsts valoda - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)
Valsts valoda
Kids
Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei
Latviešu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.