Agile projektu vadība ar Scrum

20_5770fce9cebe35.45165068.pngPlakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png
(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!


Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:  

Izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas un iegūt prasmes (t.sk., digitālas prasmes) Agile projektu vadībā, izmantojot Scrum metodoloģiju, lai veicinātu jaunāko projektu vadības metožu pielietojumu organizācijās.

 

Neformālās programmas uzdevumi:

1. Gūt daudzveidīgu mācību darba pieredzi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

2. Pielietot informācijas sistēmu izstrādei piemērotos specifiskos modeļus un rīkus.

3. Apgūt Agile projektu vadības principus.

4. Apgūt SCRUM metodoloģiju un lomu sadalījumu.

5. Aplūkot vispārējos projektu vadīšanas principus.
Course program:

Tēma:
  1. Ievads Agile pamatos;
  2. Metodoloģijas pamatprincipi; 
  3. Scrum - metode jaunas vērtības un produktu radīšanai; 
  4. SCRUM lomas; 
  5. Risku vadība; 
  6. Plānošana ar SCRUM; 
  7. Projekta uzsākšana; 
  8. Projekta ieviešana;

Similar programs

Construction works (Paver)
Continuing education programs:
Construction works (Paver)
Construction
Working with OpenOffice software package
Non-formal education program:
Working with OpenOffice software package
Information technology
Kids
Vācu valodas pamati 1.-4. klase
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 5.-6.klasei
Latviešu valoda 5.-6.klasei
Zināšanu pilnveidošana
Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)
Non-formal education program:
Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)
Valsts valoda
Profesija vienas dienas laikā!
Elektromontieris
Continuing education programs:
Elektromontieris
Enerģētika un elektrotehnika
10/11/2023
Closest course starting dates:
10/11/2023
Course program
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Basics of drawing
Non-formal education program:
Basics of drawing
Construction
Profesija vienas dienas laikā!
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Continuing education programs:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Working at height and in hard to reach places
Non-formal education program:
Working at height and in hard to reach places
Driving self-propelled vehicles

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.