Angļu valodas zināšanu pilnveide 5. - 7.klasei

Angļu valodas zināšanu pilnveide 5. - 7.klasei

Mērķi:

1. Profesionālā palīdzība valodas apguvē;
2. Pilnveidot klausīšanās un runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
3. Attīstīt informācijas iegūšanas un vērtēšanas prasmes.
4. Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā.
5. Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām.
6. Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu.


Ieguvumi un rezultāti:

1. Prasme sazināties angļu valodā skolēnu vecumam un vajadzībām atbilstošās situācijās.
2. Valodas psiholoģiskā barjera noņemšana.
3. Prasme saprast tekstus, mutiski un rakstiski veidot un izteikt savu viedokli.

Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.

Course program:

- Nodarbības 2 reizes nedēļā profesionāla skolotāja pavadībā;
- Brīvi dialogi, diskusijas angļu valodā;
- Videomateriāla skatīšanās un apspriešana;
- Izglītojošas spēles un aktivitātes.

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.