Angļu valodas zināšanu pilnveide 5. - 7.klasei

Angļu valodas zināšanu pilnveide 5. - 7.klasei

Mērķi:

1. Profesionālā palīdzība valodas apguvē;
2. Pilnveidot klausīšanās un runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
3. Attīstīt informācijas iegūšanas un vērtēšanas prasmes.
4. Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā.
5. Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām.
6. Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu.


Ieguvumi un rezultāti:

1. Prasme sazināties angļu valodā skolēnu vecumam un vajadzībām atbilstošās situācijās.
2. Valodas psiholoģiskā barjera noņemšana.
3. Prasme saprast tekstus, mutiski un rakstiski veidot un izteikt savu viedokli.

Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.

Course program:

- Nodarbības 2 reizes nedēļā profesionāla skolotāja pavadībā;
- Brīvi dialogi, diskusijas angļu valodā;
- Videomateriāla skatīšanās un apspriešana;
- Izglītojošas spēles un aktivitātes.

Similar programs

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Continuing education programs:
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Profesija vienas dienas laikā!
Elektromontieris
Continuing education programs:
Elektromontieris
Enerģētika un elektrotehnika
10/11/2023
Closest course starting dates:
10/11/2023
Course program
SIF
Valsts valoda - Ukrainas civiliedzīvotājiem - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) #ValodaLVUKR2023
Valsts valoda - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) #ValodaLVUKR2023
Valsts valoda
10/06/2023
Closest course starting dates:
10/06/2023
Course program
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 7.-8.klasei
Latviešu valoda 7.-8.klasei
Zināšanu pilnveidošana
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei
Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde
Professional development education program:
Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Accounting basics
Professional development education program:
Accounting basics
Business
Forklift driver
Non-formal education program:
Forklift driver
Driving self-propelled vehicles
Basic competence program for employees responsible for fire safety
Professional development education program:
Basic competence program for employees responsible for fire safety
Fire safety

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.