Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) BEZDARBA RISKAM PAKĻAUTĀM PERSONĀM

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) BEZDARBA RISKAM PAKĻAUTĀM PERSONĀM
  Plakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png
(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!

Mērķis:

Darboties ar valodu, realizēt savas intereses un vajadzības; mācīties patstāvīgi un sadarbībā ar citiem, attīstīt valodas, domāšanas, emocionālās, mācīšanās un vērtēšanas spējas.

Rezultāti:

Sekmīgi apgūstot šo kursu, klausītāji spēs frāzēs un īsos teikumos sazināties par ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un dažādus tekstus, prot uzrakstīt personiska satura ziņas, vēstuli vai sacerējumu par vienkāršo tēmu, uztver neliela apjoma tekstus par zināmiem tematiem

Course program:

Tēmas:

1. Iepazīšanās.
2. Cilvēks un viņa darba vieta.
3. Ceļošana.
4. Dažādas kultūras.
5. Dzīves veidi.
6. Mājas darbs un pienākumi.
7. Vietas. Cilvēka problēmas.
8. Izklaides.
9. Veselība.
10. Vēstuļu tipi.

Similar programs

Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība
Professional development education program:
Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība
Uzņēmējdarbiba
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
Accounting computer skills (Horizon or Bilance software)
Non-formal education program:
Accounting computer skills (Horizon or Bilance software)
Computer skills in accounting
NVA NVA
3D grafiskās projektēšanas rīks AutoCAD
Non-formal education program:
3D grafiskās projektēšanas rīks autocad
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
09/18/2023
Closest course starting dates:
09/18/2023
Course program
Sling and floor controlled bridge crane operation works
Non-formal education program:
Sling and floor controlled bridge crane operation works
Driving self-propelled vehicles
Kids
Matemātika 11.-12. klasei
Matemātika 11.-12. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
NVA NVA
Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
Non-formal education program:
Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Profesija vienas dienas laikā!
Programmēšanas tehniķis
Continuing education programs:
Programmēšana (kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.