BIM arhitektūrā

Mērķis - izglītības procesa rezultātā nodrošināt izglītojamos ar zināšanām par “Būves Informācijas Modelis” (turpmāk tekstā – BIM), izpratni un to pielietojumu arhitektūras nazarē, kā arī apgūt programmas BIM praktiskās iemaņas. Pārzināt BIM uzbūvi un darbības principus, prast pielietot šīs programmas tehniskās iespējas attēlu apstrādei un izprast datorgrafikas nozīmi.

Ieguvumi un rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
1. Izprast programmas BIM pamatjēdzienus, uzbūvi un darbības principus.
2. Izprast datorgrafikas nozīmi.
3. Apgūt pamatprasmes tehnisko dokumentāciju izveidošanai.
4. Spēj strādāt ar BIM programmas logiem, izvēļu sistēmu.
5. Spēj pielietot BIM programmu arhitektūras nozarē.

Course program:

• BIM ievads
• BIM prasības un izpildes plans
• BIM modelēšana (kopējie principi)
• Vienotā datu vide
• BIM koordinēšana (kvalitātes pārbaudes un informācijas vadība)
• BIM kalendāra grafika izstrāde (4D)
• BIM tāmēšana (5D)
• BIM modelēšana arhitektiem

Similar programs

Maintenance technician
Continuing education programs:
Maintenance technician
Metalworking
08/27/2021
Closest course starting dates:
08/27/2021
15 places left of 15
Course program
VIAA
Programmēšana (kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”)
Continuing education programs:
Programmēšana (kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
09/07/2021
Closest course starting dates:
09/07/2021
Course program
Norwegian (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Norwegian (no prior knowledge)
Norwegian
07/01/2021
Closest course starting dates:
07/01/2021
15 places left of 15
Course program
Minimum hygiene requirements for food productions
Non-formal education program:
Minimum hygiene requirements for food productions
Hygiene requirements
06/07/2021
Closest course starting dates:
06/07/2021
15 places left of 15
Course program
Computer hardware diagnostics, repair and software installation
Professional development education program:
Computer hardware diagnostics, repair and software installation
Computer equipment
08/12/2021
Closest course starting dates:
08/12/2021
10 places left of 10
Course program
NVA
AutoCAD
Non-formal education program:
AutoCAD
Computer science construction
06/11/2021
Closest course starting dates:
06/11/2021
10 places left of 10
Course program
NVA
English (no prior knowledge)
Non-formal education program:
English (no prior knowledge)
English
06/16/2021
Closest course starting dates:
06/16/2021
15 places left of 15
Course program
Kids
IT camp for children
Non-formal education program:
IT camp for children
Camp
25 places left of 25
Course program
VIAA
BIM būvniecībā
Professional development education program:
BIM būvniecībā
Būvniecība
French (no prior knowledge)
Non-formal education program:
French (no prior knowledge)
French
06/14/2021
Closest course starting dates:
06/14/2021
15 places left of 15
Course program

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.