BIM būvniecībā

Mērķis - izglītības procesa rezultātā nodrošināt izglītojamos ar zināšanām par “Būves Informācijas Modelis” (turpmāk tekstā – BIM), izpratni un to pielietojumu būvniecībā, kā arī apgūt programmas BIM praktiskās iemaņas. Pārzināt BIM uzbūvi un darbības principus, prast pielietot šīs programmas tehniskās iespējas attēlu apstrādei un izprast datorgrafikas nozīmi.

Ieguvumi un rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
  1. Izprast  programmas BIM pamatjēdzienus, uzbūvi un darbības principus.
  2. Izprast datorgrafikas nozīmi.
  3. Apgūt pamatprasmes tehnisko  dokumentāciju izveidošanai.
  4. Spēj strādāt ar BIM programmas logiem, izvēļu sistēmu.
  5. Spēj pielietot BIM programmu būvniecībā.


Course program:

• BIM ievads
• BIM prasības un izpildes plans
• BIM modelēšana (kopējie principi)
• Vienotā datu vide
• BIM koordinēšana (kvalitātes pārbaudes un informācijas vadība)
• BIM kalendāra grafika izstrāde (4D)
• BIM modelēšana būvniecībā
• BIM tāmēšana (5D)
• BIM būvlaukumā
• BIM izmantošana būvuzraudzībā

Similar programs

NVA
Construction works (Paver)
Continuing education programs:
Construction works (Paver)
Construction
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
Program for employees responsible for fire safety (up to 50 people)
Professional development education program:
Program for employees responsible for fire safety (up to 50 people)
Fire safety
07/20/2021
Closest course starting dates:
07/20/2021
15 places left of 15
Course program
VIAA
BIM arhitektūrā
Professional development education program:
BIM arhitektūrā
Būvniecība
NVA
Working with accounting computer programs (1C: Accounting)
Non-formal education program:
Working with accounting computer programs (1C: Accounting)
Computer skills in accounting
06/17/2021
Closest course starting dates:
06/17/2021
10 places left of 10
Course program
Working at height and in hard to reach places
Non-formal education program:
Working at height and in hard to reach places
Driving self-propelled vehicles
04/01/2021
Closest course starting dates:
04/01/2021
15 places left of 15
Course program
Russian (with prior knowledge)
Non-formal education program:
Russian (with prior knowledge)
Russian
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
State language in accordance with the highest level of the state official language proficiency.
Non-formal education program:
State language in accordance with the highest level of the state official language proficiency.
State language
03/18/2021
Closest course starting dates:
03/18/2021
15 places left of 15
Course program
Tourism product development
Professional development education program:
Tourism product development
Tourism
08/23/2021
Closest course starting dates:
08/23/2021
15 places left of 15
Course program
Basics of social care
Professional development education program:
Basics of social care
Social care
05/17/2021
Closest course starting dates:
05/17/2021
15 places left of 15
Course program
VIAA
Digitālais mārketings
Professional development education program:
Digitālais mārketings
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
08/26/2021
Closest course starting dates:
08/26/2021
Course program

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.