Sagatavošanas CE

Sagatavošanas CE
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Matemātika 11.-12. klasei
Matemātika 11.-12. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Kids
Matemātika 8.-9. klasei
Matemātika 9. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Kids
Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei
Latviešu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei
Kids
Fizika 11.-12.klasei
Fizika 10.-12.klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Programming and Robotics for children and youth, IT

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.